Proračun je temeljni financijski dokument Grada, odnosno godišnji plan raspodjele sredstava za sve aktivnosti gradske uprave vezane za funkcioniranje Grada. U proračunu se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdatci za jednu godinu u skladu sa Zakonom o proračunu.

Želja nam je omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Grada Siska kako bi dobili potpunu i transparentnu informaciju o trošenju gradskog novca.

Proračun Grada Siska je najvažniji financijsko planski dokument bez kojeg Grad ne bi mogao funkcionirati.

Više o proračunu možete saznati i na posebnoj stranici proracun.sisak.hr.

 

 

Dokumenti