Objavom natječaja za dodjelu poduzetničkih kredita Sisački poduzetnik/ca i subvencioniranjem kamata na poduzetničke kredite, Grad Sisak od 2016. godine omogućuje sisačkim poduzetnicima pristup povoljnijim kreditnim sredstvima za realizaciju razvojnih projekata. Korisnici kredita po ovom Programu mogu biti trgovačka društva i obrti koji posluju na području grada Siska neovisno o registriranom sjedištu, trgovačka društva i obrtnici koji imaju najmanje 50 % zaposlenih s prebivalištem na području grada Siska, trgovačka društva i obrtnici koji imaju najmanje prosječno troje zaposlenih s prebivalištem u gradu Sisku i trgovačka društva i obrtnici koji na dan podnošenja zahtjeva za kredit nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Sisku, nad kojima nije otvoren stečajni postupak ili postupak likvidacije. U Program Sisački poduzetnik/ca su uključene i žene poduzetnice budući se želi podići razina sudjelovanja žena u poslovnim i gospodarskim aktivnostima. Žena poduzetnik odnosi se na subjekt gospodarstva u kojima jedna ili više žena posjeduje najmanje 50,1 posto kapitala u društvu ili su žene registrirane vlasnice.

Sredstva za subvenciju kamata osigurava Grad Sisak, a potpora Grada je ovisna o namjeni kredita : financiranje kupnje, izgradnje uređenje ili proširenje gospodarskih objekata, financiranje kupnje opreme i financiranje obrtnih sredstava. Prednost pri dodjeli potpora imaju proizvodne djelatnosti, projekti kojima se otvaraju nova radna mjesta te projekti od posebnog značaja za gospodarski razvoj grada Siska.

Nositelj i organizator provođenja ovog programa je Grad Sisak u suradnji s poslovnim bankama.

Više informacija o Programu Sisački poduzetnik/ca možete dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i komunalni sustav, u Uredu za poduzetnik, na broju telefona 044/510-158.

Natječaj za dodjelu poduzetničkih kredita za Program „Sisački poduzetnik/ca 2020.” možete pogledati OVDJE.