Savjet mladih Grada Siska

 

Savjet mladih Grada Siska je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća i osniva se u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Siska. Pod mladima se razumijevaju osobe u dobi od 15 do 30 godine života, s prebivalištem na području grada Siska.
Savjet mladih Grada Siska broji devet članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.
U okviru svoga djelokruga savjet mladih:
– raspravlja o pitanjima značajnima za rad Savjeta mladih i o pitanjima iz djelokruga rada Gradskog vijeća koji su od interesa za mlade,
– predlaže Gradskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata od značenja za unapređivanje položaja mladih na području grada,
– predlaže Gradskom vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unapređivanje položaja mladih na području grada te način rješavanja navedenih pitanja,
– daje mišljenje Gradskom vijeću prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području grada,
– sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade,
– izrađuje izvješća nadležnim tijelima o problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih (lokalni program djelovanja za mlade),
– predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade (lokalni program djelovanja za mlade),
– skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih,
– potiče međusobnu suradnju savjeta mladih općina, gradova i županija u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s odgovarajućim tijelima drugih zemalja,
– predlaže Gradskom vijeću financijski plan radi ostvarivanja programa rada Savjeta mladih,
– po potrebi poziva predstavnike Grada Siska na sjednice Savjeta mladih,
– obavlja i druge poslove od interesa za mlade.
Savjet mladih donosi Poslovnik o radu, godišnji Program rada i podnosi godišnje izvješće o radu Gradskom vijeću.

Članovi prvog saziva Savjeta mladih Grada Siska (2009.-2011.) bili su: Tatjana Blažević, Kristina Ferenac, Igor Kovač, Karlo Kukurić, Leo Merzel, Veronika Mesić, Ivana Šipuš, Saša Tadić  Saša Tepić.

Članovi drugog saziva Savjeta mladih Grada Siska (2011.-2013.) bili su: Brankica Blagajić, Juraj Brlić, Tin, Brlić, Iva Devčić, Alen Dražić, Patrik Kovačić, Ana Posavec, Nives Šestanović i Sjepan Vužić.

Članovi trećeg saziva Savjeta mladih Grada Siska (2015.-2018.) bili su: Luka  Ajhon (zamjenik Matija Grilec), Ivana  Bukovac (zamjenica  Ines  Vuković), Lucija  Hinić (zamjenik  Vedran  Perković), Matija  Holjevac (zamjenica Ana-Maria  Lisinski), Medina   Konjević (zamjenica  Amra  Mujić), Dario  Ljubojević (zamjenik  Hrvoje  Jurkovć), Tibor  Marković (zamjenica  Dora  Rožanković)Vedrana  Šunjić (zamjenik  Marko  Arsoski) i Iva  Teći (zamjenik Nedim  Begić).

 

Prema Zakonu o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14) mandat članova Savjeta mladih traje tri godine te se uz svakog člana bira i njegov zamjenik.

Gradsko vijeće Grada Siska donijelo je 22. veljače 2019. godine Odluku o izboru članova Savjeta mladih za razdoblje 2019.- 2022.

Četvrti saziv Savjeta mladih Grada Siska čine:

  • Lea Blažević (zamjenica Sunčana Milić)Gradsko društvo Crvenog križa Sisak

 

  • Lucija Hinić (zamjenik Antonio Čaić)Forum mladih SDP-a Sisačko-moslavačke županije

 

  • Matko Kajgana (zamjenik Igor Sredić)neformalna skupina mladih okupljena s ciljem poticanja kvalitetnije izrade, provedbe i praćenja programa za mlade

 

  • Danijel Kljaić (zamjenik Mario Probst) – Forum mladih SDP Sisak

 

  • Ivan Marelić (zamjenik Marko Krajačić) – Koordinacija udruga mladih Siska

 

  • Josip Matković (zamjenik Marko Arsoski)Obiteljsko humanitarno sportska udruga „Željezara Sisak“

 

  • Dominik Pavlović (zamjenica Daniela Dumenčić) – Studentski zbor Metalurškog fakulteta

 

  • Marijan Stanković (zamjenik Vedran Kozić) – Udruga mladih A3BOOT

 

  • Nives Vujnović (zamjenica Anica Tomazinić) – Vijeće učenika Ekonomske škole Sisak

 

Kontakt: savjetmladih@sisak.hr

Facebook: https://www.facebook.com/Savjet-mladih-Grada-Siska-1456882137951640/

Predsjednik Savjeta mladih Grada Siska (mandat 2019. – 2022.) je Matko Kajgana, a njegov je zamjenik Danijel Kljaić.