VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU SISKU:

 1. ASIM KULENOVIĆ, predsjednik
 2. ASMIRA KERANOVIĆ, zamjenica predsjednika
 3. ENIS DUGONJIĆ
 4. NURFET VELIĆ
 5. EDIN SAFIĆ
 6. SENUDIN SELMIĆ
 7. EMIR FETIBEGOVIĆ
 8. JASMIN VAKUFAC
 9. SALIH DŽIHIĆ
 10. ALEN IBRAHIMPAŠIĆ
 11. SUAD OSMANAGIĆ
 12. HUSEIN BALTIĆ
 13. FADIL IBRAHIMPAŠIĆ
 14. SABID ORAŠČANIN
 15. MUNIBE ŠIŠIĆ

 

      VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU SISKU:

 1. RANKO NIKOLIĆ, predsjednik
 2. STANOJE NIKOLIĆ
 3. SLOBODAN NIKOLIĆ
 4. RUŽICA STANKOVIĆ, zamjenica predsjednika
 5. DRAGANA NIKOLIĆ
 6. SANELA NIKOLIĆ
 7. IVICA BOGDAN
 8. MIODRAG KOZIĆ
 9. SLAĐANA JOVANOVIĆ
 10. MARIJA LUKIĆ
 11. DAVID NIKOLIĆ
 12. DUŠAN NIKOLIĆ
 13. SAŠA NIKOLIĆ
 14. ERMIN SALI
 15. JASMIN NIKOLIĆ

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU SISKU:

 1. RATKO ĐURIĆ
 2. MILKA BOSANČIĆ
 3. MILANKA KOVAČEVIĆ
 4. MIRJANA OLUIĆ, zamjenica predsjednice
 5. ĐULIJA ADAMOVIĆ
 6. MOMČILO BARBERIĆ
 7. SLOBODAN LJUBIČIĆ
 8. LJUBAN ŠUŠNJAR
 9. NADA JOVANOVIĆ
 10. MLADEN RADIŠEVIĆ
 11. MILKA ŠURLAN
 12. RUŽA PLEVANČ
 13. KATICA STOJAKOVIĆ
 14. MIRJANA VLAJNIĆ, predsjednica
 15. MILAN RUPIĆ

 

PREDSTAVNIK ALBANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU SISKU:

 

SERVET IDRIZI

TARIK IDRIZI – ZAMJENIK