VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU SISKU:

 

 1. EDIN SAFIĆ – PREDSJEDNIK VIJEĆA
 2. EMIR FETIBEGOVIĆ
 3. JASMIN VAKUFAC
 4. EMINA ŽMIRIĆ
 5. SANELA HAJDAROVIĆ
 6. FADIL IBRAHIMPAŠIĆ
 7. ASIM KULENOVIĆ – ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
 8. DINA VESELI
 9. ABDURAHMAN HARČEVIĆ
 10. SENUDIN SELMIĆ
 11. NURFET VELIĆ
 12. SUAD OSMANAGIĆ
 13. MENSUD KANTAREVIĆ
 14. MUJO KESTIĆ
 15. MIDHAT MULABDIĆ

 

      VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU SISKU:

 

 1. DRAGANA NIKOLIĆ
 2. STANOJE NIKOLIĆ
 3. IVICA BOGDAN – ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
 4. SVETLANA NIKOLIĆ
 5. RUŽICA STANKOVIĆ
 6. RANKO NIKOLIĆ – PREDSJEDNIK
 7. DAVID NIKOLIĆ
 8. DUŠAN NIKOLIĆ
 9. LUKA NIKOLIĆ
 10. MILJENKO NIKOLIĆ
 11. SAŠA NIKOLIĆ
 12. MARIJA LUKIĆ
 13. SANELA NIKOLIĆ
 14. SLOBODAN NIKOLIĆ
 15. ERMIN SALI 

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU SISKU:

1.MIRJANA OLUIĆ – VOLODER – PREDSJEDNICA

2.MILKA BOSANČIĆ

3.SVJETLANA BILA

4.LJUBAN ŠUŠNJAR

5.MILAN KRSTINIĆ

6.MOMČILO BARBERIĆ

7.MILAN STOJAKOVIĆ

8.DRAGOJA DEKIĆ

9.NADA JOVANOVIĆ

10.SLOBODAN LJUBIČIĆ

11.ANKICA GOLUBOVAC

12.MILANKA KOVAČEVIĆ

13.DRAGAN ŠTRBAC – ZAMJENIK PREDSJEDNICE

14.RUŽA PLEVANČ

15.ANA RUPIĆ

 

PREDSTAVNIK ALBANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU SISKU:

 

SERVET IDRIZI

HADŽERE IDRIZI – ZAMJENICA

 

PREDSTAVNICA ČEŠKE NACIONALNE MANJINE U GRADU SISKU:

 

MARIJA MULANOVIĆ SMOLČIĆ

RENATA UZELAC BRABENEC – ZAMJENICA