Privremeno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade ovisno o djelatnosti i novom zapošljavanju:

  • prva godina poslovanja 100%
  • druga godina 75%
  • treća godina 50%
  • četvrta godina 25%
  • Do 200.000,00 EUR za tekuću i prethodne dvije fiskalne godine (de minimus)

Obveze plaćanja komunalne naknade privremeno se oslobađaju nekretnine za obavljanje djelatnosti proizvodnje i prerade, djelatnosti obrtničkih usluga i usluga vezanih za proizvodnju, temeljem zahtjeva novog poduzetnika ili postojećeg poduzetnika ukoliko proširuje djelatnost, povećava broj ukupno zaposlenih radnika, u dijelu koji se odnosi na novoizgrađenu površinu i to:

  • u prvoj godini rada 100%
  • u drugoj godini rada 75%
  • u trećoj godini rada 50%
  • u četvrtoj godini rada 25%.

Iznos koji bi obveznik mogao ostvariti oslobađanjem od plaćanja komunalne naknade ne smije biti veći od iznosa 200.000,00 eura izraženo u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan podnošenja zahtjeva za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade (u iznos od 200.000,00 eura ulaze sve potpore male vrijednosti koje je obveznik primio u godini u kojoj je podnio zahtjev za oslobađanje i u prethodne dvije fiskalne godine).

Ako se u postupku donošenja rješenja o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade utvrdi da bi iznos oslobađanja bio veći od 200.000,00 eura u tri fiskalne godine, a obveznik je mogao ostvariti veće oslobađanje sukladno članku 14. Odluke, oslobađanje će biti podijeljeno u jednake obroke koji ne smiju biti veći od 450.000,00 kuna godišnje, sve do isteka iznosa koje obveznik može ostvariti sukladno članku 14. Odluke o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik „Sisačko-moslavačke županije“, broj 35/18).