1. VIJEĆE MJESNOG ODBORA „BRAĆA BOBETKO“ CRNAC
DARIO DUŽIĆ, PREDSJEDNIK

 2. VIJEĆE MJESNOG ODBORA BLINJSKI KUT
MIRKO LOPAR, PREDSJEDNIK

 3. VIJEĆE MJESNOG ODBORA BUDAŠEVO
LJILJANA SLUNJSKI, PREDSJEDNICA

 4. VIJEĆE MJESNOG ODBORA BUKOVSKO
DARKO TOTH, PREDSJEDNIK

  5.VIJEĆE MJESNOG ODBORA CAPRAŠKE POLJANE
RANKO NIKOLIĆ, PREDSJEDNIK

  6. VIJEĆE MJESNOG ODBORA ČIGOĆ
MARKO SEVER, PREDSJEDNIK

  7. VIJEĆE MJESNOG ODBORA GREDA
IVAN ŠPIŠIĆ, PREDSJEDNIK

  8. VIJEĆE MJESNOG ODBORA GUŠĆE
DRAGO POPOVIĆ, PREDSJEDNIK

  9. VIJEĆE MJESNOG ODBORA HRASTELNICA
VALENTINA KLARIĆ OBRANOVIĆ, PREDSJEDNICA

10. VIJEĆE MJESNOG ODBORA JAZVENIK
ZVONKO PRIHODA, PREDSJEDNIK

11. VIJEĆE MJESNOG ODBORA KLOBUČAK
VIJEĆE MJESNOG ODBORA KLOBUČAK NIJE KONSTITUIRANO JER
NIJE ZAPRIMLJENA NITI JEDNA KANDIDACIJSKA LISTA

12. VIJEĆE MJESNOG ODBORA KOMAREVO
IVICA CVETNIĆ, PREDSJEDNIK

13. VIJEĆE MJESNOG ODBORA KRATEČKO
MILAN ČAVLOVIĆ, PREDSJEDNIK

14. VIJEĆE MJESNOG ODBORA LUKAVEC POSAVSKI
JOSIP KOVAČIĆ, PREDSJEDNIK

15. VIJEĆE MJESNOG ODBORA MADŽARI-LETOVANCI
JOSIP PAVKOVIĆ, PREDSJEDNIK

16. VIJEĆE MJESNOG ODBORA MUŽILOVČICA
ŽELJKO STRMIĆ, PREDSJEDNIK

17. VIJEĆE MJESNOG ODBORA NOVO PRAČNO
ŽELJKO JAJČINOVIĆ, PREDSJEDNIK

18. VIJEĆE MJESNOG ODBORA NOVO SELO
DEAN TOPALOVIĆ, PREDSJEDNIK

19. VIJEĆE MJESNOG ODBORA NOVO SELO PALANJEČKO
DAMIR BARANČEK, PREDSJEDNIK

20. VIJEĆE MJESNOG ODBORA ODRA
FRANJO ŠABAN, PREDSJEDNIK

21. VIJEĆE MJESNOG ODBORA PALANJEK
MARINA VRANIĆ, PREDSJEDNICA

22. VIJEĆE MJESNOG ODBORA PRELOŠĆICA
TIHOMIR KOŽIĆ, PREDSJEDNIK

23. VIJEĆE MJESNOG ODBORA SELA
IVICA CAPEK, PREDSJEDNIK

24. VIJEĆE MJESNOG ODBORA STARA DRENČINA
DARKO TKALČEC, PREDSJEDNIK

25. VIJEĆE MJESNOG ODBORA STARO PRAČNO
IVAN CEKOVIĆ, PREDSJEDNIK

26. VIJEĆE MJESNOG ODBORA STARO SELO
VIJEĆE MJESNOG ODBORA STARO SELO NIJE KONSTITUIRANO JER
NIJE ZAPRIMLJENA NITI JEDNA KANDIDACIJSKA LISTA

27. VIJEĆE MJESNOG ODBORA STUPNO
IVAN DOBRENIĆ, PREDSJEDNIK

28. VIJEĆE MJESNOG ODBORA SUVOJ-LONJA
ŽELJKO ZEBIĆ, PREDSJEDNIK

29. VIJEĆE MJESNOG ODBORA TOPOLOVAC
BRANKO DOLENČIĆ, PREDSJEDNIK

30. VIJEĆE MJESNOG ODBORA VELIKO SVINJIČKO
IGOR KRZNAREVIĆ, PREDSJEDNIK

31. VIJEĆE MJESNOG ODBORA VUROT
TIHOMIR SUČEC, PREDSJEDNIK

32. VIJEĆE MJESNOG ODBORA ŽABNO
MATIJA ŽUGAJ, PREDSJEDNIK

33. VIJEĆE GRADSKE ČETVRTI CAPRAG
ŽELJKO SMOLČIĆ, PREDSJEDNIK

34. VIJEĆE GRADSKE ČETVRTI CENTAR
STANISLAV RADIČANIN, PREDSJEDNIK

35. VIJEĆE GRADSKE ČETVRTI GALDOVO
JOSIP BRODARAC, PREDSJEDNIK

36. VIJEĆE GRADSKE ČETVRTI SISAK NOVI
NIJE KONSTITUIRANO

37. VIJEĆE GRADSKE ČETVRTI ZELENI BRIJEG
ADELINA IVKOVIĆ, PREDSJEDNICA