Na temelju članka 59.b i članka 59.c stavka 2. Zakona o izboru članova predstavnicčkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 33/2001, 10/2002, 155/2002, 45/2003, 43/2004, 40/2005, 44/2005 – pročišćeni tekst, 109/2007 i 144/2012), a u vezi s člankom 136. Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine, broj 144/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. travnja 2015. godine donijela je Odluku o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicima lokalne i područne (regionalne) samouprave. U skladu s odredbom članka 24. stavka 3. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, br. 155/2002, 47/2010, 80/2010 i 93/2011), raspisuju se izbori za jednog predstavnika nacionalne manjine.

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 31. svibnja 2015.