IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

Grad Sisak nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon o pristupačnosti) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327 od 2. prosinca 2016.).

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice na mrežnom mjestu http://www.sisak.hr.

Stupanj usklađenosti

Mrežna lokacija www.sisak.hr je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Ispunjena je većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), ali uz neke iznimke.

Nepristupačni sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

  • pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana;
  • dio slika i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst);
  • .pdf datoteke otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a .doc i .xls datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje;

Podizanje razine pristupačnosti

Grad Sisak radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Pristupačnost je dodatno osigurana i programskim dodatkom „UserWay – izbornik pristupačnosti“. Ovaj dodatak omogućava mrežnim stranicama poboljšanje usklađenosti s Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/2019). Izbornik pristupačnosti može se aktivirati klikom na ikonu izbornika pristupačnosti koja se pojavljuje u kutu stranice ili pritiskom kombinacija tipki na tipkovnici CTRL + U.

Dio djelatnika osposobljen je za vođenje i održavanje sadržaja mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje u skladu sa Zakonom o pristupačnosti pohađanjem jednodnevne radionice namijenjene službenicima zaduženima za administraciju internetskih stranica u tijelima javnog sektora odnosno obveznicima primjene Zakona, u organizaciji Državne škola za javnu upravu.

U pripremi je izrada novih mrežnih stranica za koje su osigurana sredstva u proračunu Grada Siska za 2022. godinu, a koje će biti potpuno usklađene sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 24. kolovoza 2020., prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene Grada Siska, uz automatiziranu provjeru pristupačnosti korištenjem alata WAVE Web Accessibility Evaluation Tool.

Izjava je preispitana 22. rujna 2020., 28. kolovoza 2021., 24. listopada 2022. i 3. studenog 2023. godine. Grad Sisak će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Povratne informacije koje će se koristiti za obavještavanje Grada Siska o eventualnim neusklađenostima te informacije i sadržaje isključene iz područja primjene Direktive, možete dobiti slanjem e-pošte na adresu mediji@sisak.hr, putem internetskog kontakt obrasca, telefonski ili pisanim putem na adresi: Grad Sisak, Rimska 26, 44000 Sisak.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje telefonom ili putem elektroničke pošte na adresi pristupacnost@pristupinfo.hr