Gradsko vijeće Grada Siska je na 13. sjednici održanoj 18. ožujka 2015. godine donijelo Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti na području Grada Siska.
Za dan provedbe izbora određena je nedjelja 17. svibnja 2015. godine.
Gradonačelnica Grada Siska je dana 26. ožujka 2015. godine donijela Odluku o imenovanju članova stalnog sastava Povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti na području Grada Siska.
Imenovano Povjerenstvo je propisalo obvezatne upute i obrasce za provedbu izbora.

Dokumenti