KOMUNALNI I PROMETNI REDARI GRADA SISKA

e- mail adresa: komunalno.prometno.redarstvo@sisak.hr

 

KOMUNALNI – PROMETNI REDARI

Matija Fijan – 091 341 2032

Robert Novosel – 099 538 5763

Vladimir Šakić – 098 460 785

Bruno Bulat –  098 295 351

 

KOMUNALNI REDAR

Boris Veršić- 098 256 593