Grad Sisak
Rimska 26
Sisak 44000
Hrvatska

mediji@sisak.hr

Tel +385 44 635 525

OIB: 08686015790
IBAN: HR7924070001839100007

Gradska vijećnica nalazi se na adresi Rimska 26
Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 16
Rad sa strankama od ponedjeljka do petka od 8 do 16