Grad Sisak
Rimska 26
Sisak 44000
Hrvatska

+385 44 510 110

mediji@sisak.hr

OIB: 08686015790
IBAN: HR7924070001839100007

Gradska uprava, zbog obnove potresom oštećene Gradske vijećnice u Rimskoj 26, radi na dvije adrese.

Na adresi Gajeva 2a:

  • Upravni odjel za upravne, imovinsko pravne i opće poslove – telefon +385 44 510 109
  • Upravni odjel za proračun i financije – telefon +385 44 510 107

Na adresi Marijana Cvetkovića 8 u Capragu:

  • Pisarnica, telefon +385 44 635 500,
  • Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav – telefon +385 44 635 511,
  • Upravi odjel za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo – telefon +385 44 635 516,
  • Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša – telefon +385 44 635 504.

Radno vrijeme gradske uprave i rad sa strankama je od ponedjeljka do petka od 8 do 16.