Grad Sisak
Rimska 26
Sisak 44000
Hrvatska

+385 44 510 107

mediji@sisak.hr

OIB: 08686015790
IBAN: HR7924070001839100007

Gradska vijećnica nalazi se na adresi Rimska 26 u kojoj se nalaze

  • Upravni odjel za upravne, imovinsko pravne i opće poslove – telefon +385 44 510 313,
  • Upravni odjel za proračun i financije – telefon +385 44 510 107.

Zbog oštećenja Gradske vijećnice u potresu 29.12.2020. na adresi Marijana Cvetkovića 8 u Capragu nalaze se:

  • Pisarnica, telefon +385 44 635 500,
  • Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav – telefon +385 44 635 511,
  • Upravi odjel za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo – telefon +385 44 635 516,
  • Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša – telefon +385 44 635 504.

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 16
Rad sa strankama od ponedjeljka do petka od 8 do 16