Na temelju Programa mjera za razvoj seoskog područja u razdoblju 2016 – 2020. godine («Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije» broj 26/16 i 13/18), na koji je Ministarstvo poljoprivrede dalo pozitivno Mišljenje o usklađenosti prijedloga potpore male vrijednosti KLASA: 440-01/16-01/32, URBROJ: 525-07/0882-16-2 i KLASA: 440-01/16-01/32, URBROJ: 525-07/0191-18-5, Grad Sisak objavljuje javni poziv za prikupljanje zahtjeva za potpore za primarnu poljoprivrednu proizvodnju i za potpore za preradu, prodaju, promociju i ostale djelatnosti u 2020. godini.

Javni poziv i ostali dokumenti nalaze se u privitku teksta.