Ured za poduzetnike u okviru svog djelokruga, između ostalog, obuhvaća poslove kojima se želi ostvariti poticajno poduzetničko okruženje uz rast zaposlenosti te rast i razvoj temeljen na znanju i inovacijama.

Kako bi se osigurao dugoročni i sustavni razvoj Grada Siska posebna pozornost Ureda usmjerena je na iniciranje i provođenje konkretnih aktivnosti i mjera za razvoj obrtništva i poduzetništva kao glavnih nositelja razvoja. Pri tome se aktivnosti i mjere koje se provode najvećim djelom odnose na dodjelu financijskih sredstava u obliku bespovratnih potpora i poduzetničkih kredita uz povoljnije uvjete te stvaranje poduzetničke infrastrukture kao podrške poduzetnicima u realizaciji njihovih poduzetničkih inicijativa.

Osluškujući i uvažavajući potrebe i mišljenja onih koji najvećim djelom doprinose stvaranju novih vrijednosti te zapošljavanju, poticajne aktivnosti i mjere koje se provode usklađuju se sa potrebama i izazovima tržišta koje se kontinuirano mijenja i potrebno ga je prilagođavati.

Tako se pažnja sve više usmjerava na poticanje nekih novih oblika poduzetništva ali i poduzetničkih ideja mladih, žena kao i uključivanje u poduzetništvo i tržište rada marginaliziranih, socijalno osjetljivih skupina ljudi.

Ured za poduzetnike obavlja poslove koji se odnose na:
– poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva
– poticanje i razvoj investicijskog okruženja te unapređenje poduzetničke infrastrukture
– planiranje, provedba i kontrola programa i projekta koji se financiraju iz fondova EU i
drugih izvora
– praćenje poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu Grada

 

KONTAKTI UREDA

Voditelj ureda za poduzetništvo:
Martina Mađerić, dipl.oec.
044/635-531
uredzapoduzetnike@sisak.hr

Viši savjetnik za poduzetništvo:
Luka Vukelić, mag.nov.
044/635-531
uredzapoduzetnike@sisak.hr