Gradonačelnica Grada Siska Kristina Ikić Baniček, 9. listopada 2015. godine donijela je Odluku o imenovanju članova Dječjeg gradskog vijeća Grada Siska za razdoblje 2015. – 2017.
Članovi novog saziva Dječjeg gradskog vijeća Grada Siska su:
1) Nika Veža, Osnovna škola ”Braća Bobetko”
2) Matej Solomun, Osnovna škola ”Braća Bobetko”
3) Matea Tomašić, Osnovna škola Braća Ribar
4) Marita Čatić, Osnovna škola Braća Ribar
5) Lara Tomaš, Osnovna škola Budaševo-Topolovac-Gušće
6) Nika Kožić, Osnovna škola Budaševo-Topolovac-Gušće
7) Leon Marinić, Osnovna škola Galdovo
8) Pavla Obućina, Osnovna škola Galdovo
9) Marija Danić, Osnovna škola Ivana Kukuljevića
10) Glorija Vlašić, Osnovna škola Ivana Kukuljevića
11) Nikolina Ovanin, Osnovna škola Komarevo
12) Matea Radošević, Osnovna škola Komarevo
13) Karla Reljković, Osnovna škola Sela
14) Leopold Bušić, Osnovna škola Sela
15) Nika Podić, Osnovna škola Viktorovac
16) Klara Perković , Osnovna škola Viktorovac
17) Sunčica Jakopović, Osnovna škola 22. lipnja
18) Marko Brlečić, Osnovna škola 22. lipnja