1. Odbor za izbore i imenovanja

1. Nenad Vukušić, predsjednik
2. Dario Batnožić, zamjenik predsjednika
3. Tomislav Ivšić, član
4. Edin Safić, član
5. Dragica Krupljanin, članica

 

2. Odbor za statutarno – pravna pitanja

1. Nenad Vukušić, predsjednik
2. Ivana Krčelić, zamjenica predsjednika
3. Ivan Mlinarić, član
4. Marijan Medved, član
5. Darko Žak, član

 

3. Odbor za obrazovanje, kulturu, sport i socijalnu politiku

1. Tomislav Ivšić, predsjednik
2. Nenad Vukušić, zamjenik predsjednika
3. Lucija Hinić, članica
4. Edin Safić, član
5. Darjan Vlahov, član

 
4. Odbor za financije i gospodarenje imovinom Grada Siska

1. Ivan Jurić, predsjednik
2. Ivan Mlinarić, zamjenik predsjednika
3. Ivana Krčelić, članica
4. Ivica Grgurić, član
5. Vesna Štengl, članica

 

5. Komisija za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i spomenika kulture, urbanizam, arhitekturu i graditeljstvo

1. Marijan Medved, predsjednik
2. Tomislav Ivšić, zamjenik predsjednika
3. Zvonko Marincelj, član
4. Goranka Arthofer, članica
5. Jure Šipuš, član

 

6. Komisija za predstavke i pritužbe

1. Ivana Krčelić, predsjednica
2. Ivan Mlinarić, zamjenik predsjednice
3. Zvonko Marincelj, član
4. Dario Batnožić, član
5. Romana Skender, članica

 

7. Komisija za određivanje imena ulica i trgova

1. Zvonko Marincelj, predsjednik
2. Edin Safić, zamjenik predsjednika
3. Tomislav Ivšić, član
4. Željko Đermanović, član
5. Franjo Šaban, član

 

8. Odbor za javna priznanja

1. Željko Đermanović, predsjednik
2. Zvonko Marincelj, zamjenik predsjednika
3. Tomislav Ivšić, član
4. Dragica Krupljanin, članica
5. Vlatka Vukelić, članica

 

9. Mandatna komisija

1. Goranka Arthofer, predsjednica
2. Lucija Hinić, zamjenica predsjednice
3. Ivana Krčelić, članica

 

10. Komisija za prodaju i kupnju poljoprivrednog i građevinskog zemljišta

1. Ivica Grgurić, predsjednik
2. Tomislav Ivšić, zamjenik predsjednika
3. Dragica Krupljanin, članica
4. Ivan Mlinarić, član
5. Tonka Jozić-Novinc, članica