1. Odbor za izbore i imenovanja

1. Nenad Vukušić, predsjednik
2. Dario Batnožić, zamjenik predsjednika
3. Tomislav Ivšić, član
4. Edin Safić, član
5. Dragica Krupljanin, članica

 

2. Odbor za statutarno – pravna pitanja

1. Nenad Vukušić, predsjednik
2. Ivana Krčelić, zamjenica predsjednika
3. Ivan Mlinarić, član
4. Marijan Medved, član
5. Darko Žak, član

 

3. Odbor za obrazovanje, kulturu, sport i socijalnu politiku

1.
2.
3.
4.
5.
 

4. Odbor za financije i gospodarenje imovinom Grada Siska

1. Ivan Jurić, predsjednik
2. Ivan Mlinarić, zamjenik predsjednika
3. Ivana Krčelić, članica
4. Ivica Grgurić, član
5. Vesna Štengl, članica

 

5. Komisija za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i spomenika kulture, urbanizam, arhitekturu i graditeljstvo

1.
2.
3.
4.
5.

 

6. Komisija za predstavke i pritužbe

1.
2.
3.
4.
5.

 

7. Komisija za određivanje imena ulica i trgova

1.
2.
3.
4.
5.

 

8. Odbor za javna priznanja

1. Željko Đermanović, predsjednik
2. Zvonko Marincelj, zamjenik predsjednika
3. Tomislav Ivšić, član
4. Dragica Krupljanin, članica
5. Vlatka Vukelić, članica

 

9. Mandatna komisija

1. Marko Radanović, predsjednik
2. Lucija Hinić, zamjenica predsjednika
3. Ivana Krčelić, članica

 

10. Komisija za prodaju i kupnju poljoprivrednog i građevinskog zemljišta

1.
2.
3.
4.
5.