1. Odbor za izbore i imenovanja

1. Nenad Vukušić, predsjednik
2. Dario Batnožić, zamjenik predsjednika
3. Predrag Sekulić, član
4. Edin Safić, član
5. Dragica Krupljanin, članica

 

2. Odbor za statutarno – pravna pitanja

1. Nenad Vukušić, predsjednik
2. Ivana Cindrić, zamjenica predsjednika
3. Ivan Mlinarić, član
4. Marijan Medved, član
5. Darko Žak, član

 

3. Odbor za obrazovanje, kulturu, sport i socijalnu politiku

1. Predrag Sekulić, predsjednik
2. Nenad Vukušić, zamjenik predsjednika
3. Lucija Hinić, članica
4. Edin Safić, član
5. Darjan Vlahov, član
4. Odbor za financije i gospodarenje imovinom Grada Siska

1. Ivan Jurić, predsjednik
2. Ivan Mlinarić, zamjenik predsjednika
3. Ivana Cindrić, članica
4. Ivica Grgurić, član
5. Vesna Štengl, članica

 

5. Komisija za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i spomenika kulture, urbanizam, arhitekturu i graditeljstvo

1. Marijan Medved, predsjednik
2. Predrag Sekulić, zamjenik predsjednika
3. Zvonko Marincelj, član
4. Goranka Arthofer, članica
5. Jure Šipuš, član

 

6. Komisija za predstavke i pritužbe

1. Ivana Cindrić, predsjednica
2. Ivan Mlinarić, zamjenik predsjednice
3. Zvonko Marincelj, član
4. Dario Batnožić, član
5. Romana Skender, članica

 

7. Komisija za određivanje imena ulica i trgova

1. Zvonko Marincelj, predsjednik
2. Edin Safić, zamjenik predsjednika
3. Predrag Sekulić, član
4. Željko Đermanović, član
5. Franjo Šaban, član

 

8. Odbor za javna priznanja

1. Željko Đermanović, predsjednik
2. Zvonko Marincelj, zamjenik predsjednika
3. Predrag Sekulić, član
4. Dragica Krupljanin, članica
5. Vlatka Vukelić, članica

 

9. Mandatna komisija

1. Goranka Arthofer, predsjednica
2. Lucija Hinić, zamjenica predsjednice
3. Ivana Cindrić, članica

 

10. Komisija za prodaju i kupnju poljoprivrednog i građevinskog zemljišta

1. Ivica Grgurić, predsjednik
2. Predrag Sekulić, zamjenik predsjednika
3. Dragica Krupljanin, članica
4. Ivan Mlinarić, član
5. Tonka Jozić-Novinc, članica