POPIS VIJEĆNIKA PREMA STRANAČKOJ PRIPADNOSTI

 

 1. ĐULIJA ADAMOVIĆ-NEZAVISNA
 2. SONJA BORIĆ-GRUPA BIRAČA NOSITELJA KANDIDACIJSKE LISTE BOJANA DADASOVIĆA
 3. BOJAN DADASOVIĆ-GRUPA BIRAČA NOSITELJA KANDIDACIJSKE LISTE BOJANA DADASOVIĆA – PREDSJEDNIK GV
 4. ŽELJKO ĐERMANOVIĆ-SDP
 5. ROBERT GRUBEC-NEZAVISNI
 6. LUCIJA MATKOVIĆ-SDP
 7. TOMISLAV KRALJ-HDZ
 8. MIŠA MAJKIĆ VUKČEVIĆ-SDP – DRUGA POTPREDSJEDNICA GV
 9. ZVONKO MARINCELJ-SDP
 10. TOMISLAV MATLEKOVIĆ-HDZ
 11. SANJA MIOKOVIĆ-HDZ
 12. FILIP PJEROBON-SDP
 13. TIHOMIR POSAVEC-HKS
 14. MARKO RAFAJ-GRUPA BIRAČA NOSITELJA KANDIDACIJSKE LISTE BOJANA DADASOVIĆA
 15. IVICA RENDULIĆ-NEZAVISNI
 16. ZORAN SERTIĆ-GRUPA BIRAČA NOSITELJA KANDIDACIJSKE LISTE ZORANA SERTIĆA – PRVI POTPREDSJEDNIK GV
 17. LJILJANA SLUNJSKI-HDZ
 18. DUBRAVKA ŠEBEK-HSLS
 19. IVICA ŠIPUŠ-HDZ
 20. VESNA ŠTENGL-HDZ
 21. SREĆKO TELAR-OiP
 22. SAŠKA VUKOVIĆ-SDP

e-mail Gradskog vijeća: gradsko.vijece@sisak.hr