POPIS VIJEĆNIKA PREMA STRANAČKOJ PRIPADNOSTI

 

 1. SONJA BORIĆ-GRUPA BIRAČA NOSITELJA KANDIDACIJSKE LISTE BOJANA DADASOVIĆA
 2. BOJAN DADASOVIĆ-GRUPA BIRAČA NOSITELJA KANDIDACIJSKE LISTE BOJANA DADASOVIĆA – PREDSJEDNIK GV
 3. ŽELJKO ĐERMANOVIĆ-SDP
 4. ROBERT GRUBEC-NEZAVISNI
 5. LUCIJA HINIĆ-SDP
 6. TOMISLAV KRALJ-HDZ
 7. MIŠA MAJKIĆ VUKČEVIĆ-SDP – DRUGA POTPREDSJEDNICA GV
 8. ZVONKO MARINCELJ-SDP
 9. TOMISLAV MATLEKOVIĆ-HDZ
 10. SANJA MIOKOVIĆ-HDZ
 11. FILIP PJEROBON-SDP
 12. TIHOMIR POSAVEC-HKS
 13. MARKO RAFAJ-GRUPA BIRAČA NOSITELJA KANDIDACIJSKE LISTE BOJANA DADASOVIĆA
 14. IVICA RENDULIĆ-NEZAVISNI
 15. ZORAN SERTIĆ-GRUPA BIRAČA NOSITELJA KANDIDACIJSKE LISTE ZORANA SERTIĆA – PRVI POTPREDSJEDNIK GV
 16. LJILJANA SLUNJSKI-HDZ
 17. IVICA ŠIPUŠ-HDZ
 18. VESNA ŠTENGL-HDZ
 19. SREĆKO TELAR-DOMOVINSKI POKRET
 20. DARJAN VLAHOV-HSLS
 21. SAŠKA VUKOVIĆ-SDP

 

 

 

 

e-mail Gradskog vijeća: gradsko.vijece@sisak.hr