Predsjednik Gradskog vijeća je Bojan Dadasović

Prvi potpredsjednik Gradskog vijeća je Zoran Sertić

Druga potpredsjednica Gradskog vijeća je Miša Majkić Vukčević

 

Vijećnici Gradskog vijeća Grada Siska

 1. Đulija Adamović – nezavisna
 2. Sonja Borić – Grupa birača nositelja kandidacijske liste Bojana Dadasovića
 3. Bojan Dadasović – Grupa birača nositelja kandidacijske liste Bojana Dadasovića
 4. Željko Đermanović – SDP
 5. Robert Grubec – nezavisni
 6. Lucija Matković – SDP
 7. Tomislav Kralj – HDZ
 8. Miša Majkić Vukčević – SDP
 9. Zvonko Marincelj – SDP
 10. Tomislav Matleković – HDZ
 11. Sanja Mioković – HDZ
 12. Karla Petek – SDP
 13. Filip Pjerobon – SDP
 14. Tihomir Posavec – HKS
 15. Marko Rafaj – Grupa birača nositelja kandidacijske liste Bojana Dadasovića
 16. Ivica Rendulić – nezavisni
 17. Zoran Sertić – Grupa birača nositelja kandidacijske liste Zorana Sertića
 18. Ljiljana Slunjski – HDZ
 19. Dubravka Šebek – HSLS
 20. Ivica Šipuš – HDZ
 21. Vesna Štengl – HDZ
 22. Srećko Telar – OiP

kontakt e-mail adresa Gradskog vijeća: gradsko.vijece@sisak.hr