1. Goranka Arthofer (SDP)
 2. Dario Batnožić (SDP)
 3. Željko Đermanović, prvi potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Siska (SDP)
 4. Ivica Grgurić (nestranački na listi SDP-a)
 5. Lucija Hinić (SDP)
 6. Marko Jajčinović (HDZ)
 7. Ivan Jurić (SDP)
 8. Tonka Jozić-Novinc (HDZ)
 9. Ivana Cindrić, predsjednica Gradskog vijeća Grada Siska (nezavisna)
 10. Dragica Krupljanin (nestranački na listi SDP-a)
 11. Mario Markić (HKS)
 12. Zvonko Marincelj (SDP)
 13. Marijan Medved, drugi potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Siska (HSS Braće Radić)
 14. Ivan Mlinarić (LABURISTI)
 15. Edin Safić (nestranački na listi SDP-a)
 16. Predrag Sekulić (nezavisni)
 17. Romana Skender (HDZ)
 18. Ljiljana Slunjski (HDZ)
 19. Franjo Šaban (HDZ)
 20. Jure Šipuš (HDZ)
 21. Vesna Štengl (HDZ)
 22. Darjan Vlahov (HSLS)
 23. Vlatka Vukelić (nestranačka)
 24. Nenad Vukušić (nestranački na listi SDP-a)
 25. Darko Žak (HDZ)

e-mail Gradskog vijeća: gradsko.vijece@sisak.hr