Na temelju članka 4. Programa „Sisački poduzetnik/ca 2020.“ („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“ broj ) i Ugovora o poslovnoj suradnji na provedbi programa „Sisački poduzetnik/ca 2020.“ s OTP bankom Hrvatska d.d., Raiffeisen bank d.d., ADDIKO BANK d.d. i Zagrebačkom bankom d.d., Grad Sisak raspisuje natječaj za dodjelu poduzetničkih kredita za Program „Sisački poduzetnik/ca 2020.“

Više o natječaju u privitku teksta.