Zamjenik gradonačelnice:

Marko Krička

e-mail: marko.kricka@sisak.hr