Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Siska objavljuje javnu raspravu o prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Siska i Studije strateške procjene utjecaja na okoliš prijedloga III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Siska. Javna rasprava traje od 14. travnja do 13. svibnja 2022. godine (trideset dana).

U vrijeme trajanja javne rasprave prijedlog Plana i Studije biti će izloženi javnom uvidu u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Siska, Ulica Marijana Cvetkovića 8, radnim danom od 8 do 16 sati. Uvid u prijedlog Plana i Studije u vrijeme trajanja javnog uvida biti će moguć i na mrežnim stranicama Grada Siska (www.sisak.hr).

Nositelj izrade i izrađivač Plana i izrađivač Studije održati će javno izlaganje o prijedlogu Plana dana 27. travnja 2022. godine s početkom u 10 sati u Domu INA Rafinerije nafte, Ulica Ante Kovačića 1, Sisak.

Dokumenti