Zamjenik gradonačelnice Marko Krička je danas u prostorijama Saveza udruga osoba s invaliditetom posjetio sudionike prilagođenog programa za stručno osposobljavanje za stolara (drvo-modelara) koji se odvija u sklopu Projekta Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Sisak „Za vaše uključivanje“. U prilagođeni program stručnog osposobljavanja se uključilo 16 nezaposlenih osoba s invaliditetom koje su program uspješno završile u srpnju 2015.godine. Odmah nakon završene nastave, polaznici su se uključili u praktične radne aktivnosti (radionice) kako bi nastavili primjenjivati svoja novostečena znanja i vještine u obradi drveta. Prilagođeni program stručnog osposobljavanja za stolara (drvo-modelara) za osobe s invaliditetom su izradili profesori Strukovne škole Sisak. Polaznicima u njihovom stručnom osposobljavanju i radu pomaže Davor Lovreković koji se godinama bavi izradom različitih ukrasnih i korisnih predmeta od drveta.
Projekt „Za vaše uključivanje“ provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje u partnerstvu sa Strukovnom školom Sisak i Savezom udruga osoba s invaliditetom Grada Siska, te uz podršku Grada Siska kao suradnika.