Temeljem  Odluke o radnom vremenu u ugostiteljstvu Grada Siska, gradonačelnica Grada Siska Kristina Ikić Baniček donijela je Odluku o produženju radnog vremena za vrijeme božićno-novogodišnjih blagdana u sljedećim ulicama: Rimska, S. i A. Radića, A. Starčevića, F. Lovrića, Frankopanska ulica, M. Gupca, I. K. Sakcinskog, S. S. Kranjčevića,Trg bana J. Jelačića.

Produženje radnog vremena ugostiteljskim objektima skupine “barovi”  odnosi se na dane 23., 24., 25., 26., 30.  i  31. prosinca 2016. godine, te 1. siječnja 2017. godine na način da mogu raditi do 4 sata ujutro.

Radno vrijeme ugostiteljskih objekata skupine “barovi” produžuje se radi održavanja manifestacije Božić u gradu te proslave božićnih i novogodišnjih blagdana.