Predsjednik Gradskog vijeća Grada Siska na temelju članka 12. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska (“Službeni glasnik sisačko-moslavačke županije” broj 12/09, 20/09, 9/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 11/13, 13/13, 20/17, 13/18, 18/18-pročišćeni tekst, 4/20 i 8/21), saziva

19. sjednicu Gradskog vijeća Grada Siska koja će biti održana u srijedu, 06. prosinca 2023. godine s početkom u 17,00 sati u Centru kreativnih industrija Sisak-CIKS, Ulica Stjepana i Antuna Radića 20, 44000 Sisak, prvi kat

U privitku su priloženi materijali za sjednicu.

 

 

Preuzimanje svih materijala

Gradsko vijeće – 19. sjednica – svi materijali

Dokumenti