Temeljem članka 12. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska («Službeni glasnik Sisačko- moslavačke županije«, broj 12/09, 20/09, 9/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 11/13, 13/13, 20/17, 13/18 i 18/18-pročišćeni tekst), predsjednica Gradskog vijeća Ivana Cindrić saziva 14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Siska koja će biti održana 22. studenog 2019. godine (petak) s početkom u 11 sati u Gradskoj vijećnici, Sisak, Rimska 26.

U privitku su priloženi materijali za sjednicu.

 

Preuzimanje svih materijala

Gradsko vijeće – 14. sjednica – svi materijali

 

  • Pregled kreiranja proračuna i prijedloga građana u aplikaciji Moj proračun možete pogledati ovdje.

Dokumenti