Djelatnici tvrtke “ID ‘90” provest će u petak,  29. travnja akciju larvicidnog suzbijanja  komaraca na području Grada  Siska i okolnih naselja te lokalno adulticidnu dezinsekciju na području šumice Viktorovac. Larvicidno suzbijanje komaraca obavit će se u jutarnjim satima od 8 sati, a adulticidno u večernjim satima dana od 19.30 do 22 sata.