Obavještavaju se građani Grada Siska koji imaju stambeni objekt sa zelenom oznakom uporabljivosti U2 – uporabljivo s preporukom da čuvaju račune kojima su sanirane štete od posljedica potresa vezane za:

– nužnu privremenu zaštitu zgrade od utjecaja atmosferilija i uklanjanja/pridržavanja opasnih dijelova zgrade koji su mogli, odnosno koji mogu ugroziti život ili zdravlje ljudi,

– popravak ili zamjena dimnjaka,

– popravak ili zamjenu zabatnog zida,

– popravak dizala,

– popravak stubišta i

– popravak krovišta,

a sve u svrhu povrata nastalih troškova. Grad će također, temeljem priloženih računa, vršiti povrat sredstava građanima koji su morali ponovo atestirati dimnjake ili plinske instalacije.

Kućanstva koja imaju zelenu oznaku uporabljivosti U2 – uporabljivo s preporukom imat će pravo na namjensku karticu u vrijednosti 1.000 kn kojom će se moći nabaviti građevinski materijal.

Korisnik koji će ostvariti pravo na refundaciju računa, ne ostvaruje pravo na vrijednosnu karticu.

Grad Sisak se izborio da temeljem Zakona o obnovi potresom pogođenih područja država Siščanima financira obnovu privremeno neupotrebljivih objekata u 100% iznosu.

Građanima grada Siska koji žive u višestambenim objektima povjerenim na upravljanje sa žutom oznakom privremeno neuporabljivo PN1 – potreban detaljan pregled i PN2 – potrebne mjere hitne intervencije, Grad Sisak će financirati izradu elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije koji je nužan korak prije daljnje sanacije objekta. Kuće koje imaju žutu oznaku PN2 potrebne mjere hitne intervencije imat će pravo na namjensku karticu u vrijednosti 2.000 kn kojom će moći nabaviti građevinski materijal.

Nekretnine koje su dobile crvenu oznaku – neuporabljivo – rješavat će se kroz državni program obnove gdje se Sisak izborio za financiranje obnove u 100% iznosu. Grad Sisak isplaćuje jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 2.000 kn i za samca i za obitelj za nekretninu koja ima crvenu oznaku na šalteru Gradske blagajne na gradskoj tržnici Kontroba.

Za nekretnine koje su dobile crvenu oznaku neuporabljivo- N1 zbog vanjskih utjecaja, Grad Sisak će poduzeti mjere za otklanjanje opasnosti od susjednih objekata koji ugrožavaju njihovu nekretninu, dok će se vlasnicima nekretnine koje ugrožavaju druge objekte ukoliko uklanjaju i poduzimaju nužne mjere uklanjanja opasnih dijelova njihovog objekta koji mogu ugroziti život ili zdravlje ljudi uz predočenje računa refundirati trošak izvođenja ovih radova.

Građanima čiji su stanovi i kuće uništeni i trenutno neuporabljivi i imaju crvenu oznaku neuporabljivo mogu se javiti za privremeni smještaj u državne nekretnine  ili stambene kontejnere  https://sisak.hr/informacije-za-gradane-pogodene-potresom-na-jednom-mjestu/ Oni koji si sami osiguraju drugi adekvatni smještaj iz razloga što im je objekt neupotrebljiv, ostvaruju pravo na sufinanciranje najamnine u iznosu od 1.000,00 kn u trajanju do 1. lipnja 2021. godine uz predočenje Ugovora o najmu.

Grad Sisak oslobađa sve građane, čiji domovi su pretrpjeli štetu u potresu, obveze plaćanja računa Gospodarenja otpadom Sisak i Sisačkog vodovoda za siječanj, veljaču i ožujak. Svi računi za navedeno razdoblje bit će otpisani neovisno jesu li vlasnici već odjavili priključak i odvoz otpada ili ne, a svi koji još nemaju oznaku na oštećenim objektima, oslobodit će se naknadno. Prispjele račune za navedeno razdoblje nije potrebno platiti, a podsjećamo da se niti komunalna naknada ne mora plaćati za navedeno razdoblje.