Obavještavaju se svi zainteresirani s područja Gušća i Čigoča, koje je 6. kolovoza 2016. godine pogodilo olujno nevrijeme praćeno tučom da još uvijek do 5. rujna mogu prijaviti nastalu štetu na poljoprivrednim kulturama. Šteta se prijavljuje na obrascu koji se može dobiti u gradskoj upravi ili se može preuzeti na web stranici Grada Siska, a o naknadama će odlučivati stručno povjerenstvo po isteku roka za prijave.
Do sada je zaprimljena 21 prijava o nastaloj šteti. Novac za naknadu štete će se osigurati u gradskom proračunu.