Grad Sisak na temelju odredbi članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama   ( „Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) objavljuje, da je temeljem Javnog natječaja za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za proračun i financije objavljenog dana 08. studenog 2017. godine u Narodnim novinama, na radno mjesto pročelnika imenovana Marijana Klobučar Bobetko, magistra evropskih poslovnih studija.