U utorak, 3. studenoga 2015. u 10.30 sati gradonačelnica Kristina Ikić Baniček i zamjenik gradonačelnice Vlado Andučić obići će radove na opremanju dječjeg igrališta koje se nalazi u sklopu Osnovne škole Galdovo nakon čega će obići i novouređenu i opremljenu prostoriju dnevnog boravka u OŠ Galdovo. Nakon škola Ivana Kukuljevića, 22. lipnja, Viktorovac i Braća Ribar, ovo je peti dnevni boravak u sklopu sisačkih osnovnih škola.

 

Također, u utorak, 3. studenoga 2015. u 12 sati, gradonačelnica Kristina Ikić Baniček prisustvovat će u Strukovnoj školi Sisak potpisivanju ugovora o dodjeli stipendija za 12 učenika koji se školuju za zanimanje nautičar unutarnje plovidbe.