U ponedjeljak, 4. srpnja 2016. godine u 10 sati na donjem parkiralištu ŠRC-a Sisak (ispred bivšeg auto salona) bit će postavljeno mobilno reciklažno dvorište. Mobilno reciklažno dvorište (MRD) je mobilna jedinica koja ima mogućnost zaprimanja 11 frakcija različitih vrsta otpada. Tako će ovo MRD imati mogućnost zaprimanja papira, plastike, stakla, električnog i elektroničkog otpada, tekstila, metala, tonera, lijekova, ambalaže pod tlakom, baterija te ambalaža onečišćena opasnim tvarima. MRD, kao i većina komunalne opreme koja je do sada nabavljana, sufinancirana je 40% od strane FZOEU dok je Grad financirao 60% vrijednosti. Ukupna vrijednost investicije je 262.000 kn. Izjave će o ovom projektu dati gradonačelnica Kristina Ikić Baniček i direktorica Gospodarenja otpadom Siska Sandra Divjakinja.