Konstituirano je Povjerenstvo za razvoj volonterstva grada Siska s ciljem praćenja provedbe Volonterske politike grada Siska 2015.-2020. koju je ove godine u kolovozu usvojilo Gradsko vijeće Grada Siska.
Sisak je jedan od rijetkih gradova u Hrvatskoj koji ima tijelo usmjereno ka razvoju i zagovaranju volonterstva te je konstituiranje Povjerenstva iskorak prema stvaranju poticajnog okruženja za razvoj zajednice kroz volontiranje.
Zadaće Povjerenstva za razvoj volonterstva grada Siska su poticanje razvoja volonterstva na području grada Siska kroz praćenje provedbe lokalne volonterske politike, priprema izvješća o provedbi volonterskih programa i politike, promoviranje volonterstva i poboljšavanje uvjeta za priznavanje i nagrađivanje volonterstva kroz predlaganje konkretnih mjera organizatorima volontiranja i Gradu Sisku, te izrada Strategije i Akcijskog plana za razvoj volonterstva grada Siska.
Povjerenstvo, koje se sastoji od sedam članova, konstituirano je na sjednici članova Radne skupine koja je izradila Volontersku politiku grada Siska.
Za koordinatoricu Povjerenstva imenovana je Paula Raužan iz Agencije lokalne demokracije Sisak, ispred Grada Siska imenovana je Zrinka Hafizović (koja je i zamjenica Koordinatorice Povjerenstva), ispred ustanova socijalne skrbi izabrana je Alenka Ljubešić iz Centra za socijalnu skrb Sisak, ispred ustanova u kulturi izabran je Marijan Bogatić iz Gradskoj muzeja Sisak, ispred odgojno-obrazovnih ustanova izabran je Dražen Blagić iz Dječjeg vrtića Sisak Stari te ispred nevladinih organizacija izabrani su Ivančica Velić iz Građanske inicijative „Moj grad Sisak“ i Dario Ljubojević iz Koordinacije udruga mladih grada Siska.
Osim članova, Povjerenstvo ima i stalne promatrače koji doprinose svojim znanjem i iskustvom, a to su Zlata Grgurinović iz Gradskog društva Crvenog križa Sisak, Jasmina Šestan iz Doma za starije i nemoćne osobe Sisak, Blanka Bukovec iz Udruge žena liječenih od bolesti dojke, Danko Tomanić iz Udruge slijepih Sisačko-moslavačke županije-Sisak, Irena Greić iz Udruge Patronus i Milana Kreća iz Projekta građanskih prava.
Povjerenstvo će izraditi Programa rada koji će biti dostupan na web stranici Grada Siska i ALD Sisak.
http://sisak.hr/wp-content/uploads/Odluka-o-dono–enju-Volonterske-politike-grada-Siska-za-razdoblje-od-2015.-do-2020.-godine.pdf