Gradonačelnica Grada Siska objavljuje Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini.

Predmet Javnog poziva je javno prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini.

Prijave na Javni poziv s pripadajućom dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana od objave Javnog poziva na službenim mrežnim stranicama Grada Siska.

Javni poziv i obrasci nalaze se u privitku.