Temeljem članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora i članka 4. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Siska raspisuje se Javni natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Siska.

Više informacija o tome možete naći u prilogu.