ITU MEHANIZAM u razdoblju od 2021.-2027.

Urbano područje Sisak

Integrirana teritorijalna ulaganja (ITU) predstavljaju specifičan mehanizam koji se po prvi puta koristio u Europskoj uniji u razdoblju 2014. – 2020. godine, a koji omogućuje integriranje sredstava iz različitih europskih fondova i operativnih programa te ulaganje tih sredstava u aktivnosti kojima će se ojačati uloga gradova kao pokretača gospodarskog razvoja. Financijska sredstva za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja jačaju ulogu gradova kao pokretača gospodarskog razvoja, unaprjeđuje se kvalitete života hrvatskih građana te doprinose pametnom, održivom i uključivom rastu Europske unije.

Teritorijalni pristup razvoju koji uvažava razlike između urbanih i ruralnih sredina i ITU mehanizam kao jedan od njegovih instrumenta, predstavljaju odgovarajući odgovor na različite gospodarske, socijalne i okolišne izazove – globalizaciju i s njom povezane strukturne promjene, rastuću nejednakost u raspodjeli bogatstva, promjenu klime i zagađenje okoliša, gubitak bioraznolikosti i sve veću osjetljivost krajolika, prirodne i kulturne baštine. ITU mehanizam se do 2021. godine provodio u osam urbanih središta (urbanih aglomeracija i urbanih područja ) – Zagrebu, Osijeku, Rijeci, Splitu, Zadru, Slavonskom Brodu, Puli i Karlovcu. Uz postojećih osam gradova priliku za korištenje EU sredstava u okviru ITU mehanizma u novom financijskom razdoblju 2021. – 2027. dobilo je još 14 gradova s okolnim područjem, između kojih je i Grad Sisak.

Provedba ITU mehanizma planirana je kroz tri specifična cilja ITP-a:

– Jačanje održivog rasta i konkurentnosti MSP-ova i otvaranje radnih mjesta u njima, među ostalim i kroz produktivna ulaganja

– Promicanje održive multimodalne gradske mobilnosti kao dijela prelaska na gospodarstvo s nultom neto stopom emisija ugljika

– Poticanje integriranog i uključivog društvenog i gospodarskog razvoja, razvoja u području okoliša, kulture, prirodne baštine, održivog turizma i sigurnosti u urbanim područjima