Koordinacijsko vijeće Urbanog područja Sisak

Koordinacijsko vijeće Urbanog područja Sisak je tijelo zaduženo za koordinaciju izrade, izmjene i/ili dopune, donošenja, provedbe i praćenja provedbe Strategije razvoja Urbanog područja Sisak. Koordinacijsko vijeće sudjeluje u svim fazama postupka izrade strategije kroz utvrđivanje prioriteta razvoja urbanoga područja te predlaganja strateških projekata važnih za razvoj urbanoga područja. U svojem radu se rukovodi načelima politike regionalnoga razvoja iz propisa koji uređuje regionalni razvoj Republike Hrvatske.

Za članove Koordinacijskog vijeća imenovani su gradonačelnici i načelnici jedinica lokalne samouprave, koji su dio urbanog područja Sisak: gradonačelnica Kristina Ikić Baniček (Sisak), općinski načelnik Grga Dragičević (Sunja) te općinski načelnik Stjepan Ivoš (Martinska Ves). Konstituirajuća sjednica Koordinacijskog vijeća održana je dana 22.10.2021. godine.