Partnersko vijeće Urbanog područja Sisak

Partnersko vijeće Urbanog područja Sisak je savjetodavno tijelo koje djeluje u cilju utvrđivanja zajedničkih prioriteta na razini urbanog područja, predlaganja strateških projekata za razvoj urbanog područja te njihove provedbe i praćenja. Članovi Partnerskog vijeća doprinose strateškom planiranju razvoja urbanog područja, sudjelujući u partnerskim konzultacijama tijekom izrade i provedbe razvojne strategije. Članovi Partnerskog vijeća imaju svoje zamjenike koji zamjenjuje člana u slučaju njegove spriječenosti.

Od članova Partnerskog vijeća za Urbano područje Sisak očekuje se aktivan doprinos tijekom čitavog ciklusa strateškog planiranja, sudjelovanje na sjednicama Partnerskog vijeća tijekom pripreme Strategije razvoja Urbanog područja Sisak, a nakon donošenja na predstavničkom tijelu, doprinos u nadzoru i praćenju provedbe strategije.