Strategija razvoja Urbanog područja Sisak za financijsko razdoblje 2021.-2027.

Strategija razvoja Urbanog područja Sisak za financijsko razdoblje 2021.-2027.  je akt strateškog planiranja u okviru politike regionalnog razvoja koji služi kao multi-sektorski strateški okvir, kojim se planira razvoj urbanog područja kao cjeline unutar jasno definiranog vremenskog razdoblja, tj. predstavlja preduvjet za korištenje ITU mehanizma za sedmogodišnje razdoblje u skladu s višegodišnjim financijskim okvirom kohezijske politike Europske unije.

Cilj izrade SRUP-a je definiranje zajedničkih smjerova razvoja urbanog područja, predlaganje zajedničkih pravaca djelovanja, olakšavanje provedbe zajedničkih projekata, odnosno razvoj „zajedničke strateške vizije“ koje nadilazi administrativne granice i stvara sinergije koje koriste urbanom području u cjelini.

Sukladno Smjernicama za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021.-2027., izdanih od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, strategija razvoja urbanog područja predstavlja:

– akt u smislu članka 15. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, kojim se definiraju ciljevi razvoja za urbana područja,

– dokument u smislu članka 22. i 23. Uredbe EU 2018/0196 putem kojeg država članica EU pruža potporu integriranom teritorijalnom razvoju kroz mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja,

– akt strateškog planiranja povezan s korištenjem fondova EU u smislu članka 30. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske koji se donosi za sedmogodišnje razdoblje u skladu s višegodišnjim financijskim okvirom EU,

– zajednički plan razvoja dvije ili više jedinica lokalne samouprave u smislu članka 25. stavka 3. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske kao srednjoročni akt strateškog planiranja od značaja za jedinice lokalne samouprave

Dokumenti