Strategija razvoja Urbanog područja Sisak za financijsko razdoblje 2021.-2027.

Strategija razvoja Urbanog područja Sisak za financijsko razdoblje 2021.-2027.  je akt strateškog planiranja u okviru politike regionalnog razvoja koji služi kao multi-sektorski strateški okvir, kojim se planira razvoj urbanog područja kao cjeline unutar jasno definiranog vremenskog razdoblja, tj. predstavlja preduvjet za korištenje ITU mehanizma za sedmogodišnje razdoblje u skladu s višegodišnjim financijskim okvirom kohezijske politike Europske unije.

Cilj izrade SRUP-a je definiranje zajedničkih smjerova razvoja urbanog područja, predlaganje zajedničkih pravaca djelovanja, olakšavanje provedbe zajedničkih projekata, odnosno razvoj „zajedničke strateške vizije“ koje nadilazi administrativne granice i stvara sinergije koje koriste urbanom području u cjelini.

Sukladno Smjernicama za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021.-2027., izdanih od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, strategija razvoja urbanog područja predstavlja:

– akt u smislu članka 15. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, kojim se definiraju ciljevi razvoja za urbana područja,

– dokument u smislu članka 22. i 23. Uredbe EU 2018/0196 putem kojeg država članica EU pruža potporu integriranom teritorijalnom razvoju kroz mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja,

– akt strateškog planiranja povezan s korištenjem fondova EU u smislu članka 30. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske koji se donosi za sedmogodišnje razdoblje u skladu s višegodišnjim financijskim okvirom EU,

– zajednički plan razvoja dvije ili više jedinica lokalne samouprave u smislu članka 25. stavka 3. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske kao srednjoročni akt strateškog planiranja od značaja za jedinice lokalne samouprave

 

Izrada Strategije razvoja Urbanog područja Sisak za financijsko razdoblje 2021.-2027. financira se iz “Integriranog teritorijalnog programa” u financijskom razdoblju 2021.-2027. 

Osnovne informacije o projektu

Naziv projekta: Izrada Strategije razvoja Urbanog područja Sisak za financijsko razdoblje 2021.-2027.

Korisnik projekta: Grad Sisak

Ukupna vrijednost projekta: 22.811,73 EUR

Iznos EU sufinanciranja: 19.389,79 EUR

Razdoblje provedbe projekta: 31.08.2021. – 31.03.2024.

Kratki opis projekta
Projektom Izrada Strategije razvoja Urbanog područja Sisak za financijsko razdoblje 2021.-2027. (SRUP Sisak) sufinancira se izrada predmetne strategije. SRUP Sisak je akt strateškog planiranja u okviru politike regionalnog razvoja koji služi kao multi-sektorski strateški okvir, kojim se planira razvoj urbanog područja kao cjeline unutar jasno definiranog vremenskog razdoblja, tj. predstavlja preduvjet za korištenje ITU mehanizma za sedmogodišnje razdoblje u skladu s višegodišnjim financijskim okvirom kohezijske politike Europske unije.

Cilj projekta
Cilj izrade SRUP-a je definiranje zajedničkih smjerova razvoja urbanog područja, predlaganje zajedničkih pravaca djelovanja, olakšavanje provedbe zajedničkih projekata, odnosno razvoj „zajedničke strateške vizije“ koje nadilazi administrativne granice i stvara sinergije koje koriste urbanom području u cjelini. Cilj SRUP-a je utvrđivanje daljnjeg razvoja urbanog područja te zajedničko djelovanje i provedba projekata kako bi se cijelo urbano područje razvijalo ravnomjerno. Ključna područja intervencije SRUP-a usmjerena su na tematska područja koja se temelje na razvojnim specifičnostima urbanog područja, njegovim razvojnim potrebama i prepoznatim izazovima i predstavljaju zajednički smjer budućeg razvoja. Predmetnom Strategijom definirani su projekti usmjereni na obnovu postojećih i izgradnju novih objekata za odgoj, obrazovanje i sport, unaprjeđenje ponude društvenih i kulturnih sadržaja i događanja, ulaganje u poduzetničku infrastrukturu, ulaganje u turističku infrastrukturu te edukativne sadržaje, sanaciju brownfield područja i njihovu prenamjenu te očuvanje, obnovu i valorizaciju kulturne baštine.

Očekivani rezultati projekta
Fokus SRUP- Sisak je integracija različitih sektora i funkcionalno povezanih administrativnih jedinica kako bi se potaknuo održivi razvoj, osigurala revitalizacija, potaknuo razvoj poduzetničke klime, a stanovništvu ponudili novi i zanimljivi sadržaj, kakvi još nisu viđeni na Urbanom području Sisak. Provedba projekata osigurala bi poboljšanje kvalitete urbanog života i urbane strukture kroz zaštitu, razvoj i promicanje prirodne baštine te kroz razvoj neiskorištenih turističkih, rekreacijskih i edukativnih potencijala urbanih zelenih površina. Uz predviđenu obnovu i valorizaciju teritorijalno prepoznatljivih elemenata kulturne baštine u svrhu modernizacije i obnove javne turističke infrastrukture i vrednovanja, očuvala bi se i obnovila materijalna i nematerijalna kulturna baština u turizmu te sanirala i revitalizirala brownfield područja. Urbano područje Sisak uviđa važnost očuvanja svoje povijesti, tradicije i nasljeđa te mogućnost povezivanja baštine i turizma uz doprinos atraktivnosti i prepoznatljivosti te lokalnom razvoju. Uvođenjem kulturnih i društvenih sadržaja podignula bi se vrijednost cijele lokacije, a sadržajno raznolik urbani ambijent jedinstvenog karaktera povećao bi dobrobit građana.

Dokumenti