Gospodarenje otpadom Sisak obavještava građane da će se u tjednu od 11. do 15. siječnja, za vrijeme redovnih linija sakupljanja miješanog komunalnog otpada, sakupljati i odbačena božićna drvca. Mole se građani da božićna drvca odlože na prostor pristupačan kamionu: pokraj kontejnera, najbližeg zelenog otoka ili uz posudu za odlaganje otpada u domaćinstvima individualnog stanovanja. Za sve eventualne nejasnoće možete kontaktirati GOS na broj 044/782-7492.