Od danas je građanima grada Siska na raspolaganju 600 besplatnih mini kompostera koje su djelatnici Gospodarenja otpadom Sisak počeli dijeliti svima onima koji su pokazali interes da svoj bio otpad odlažu u kompostere. Projekt vrijednosti 150 tisuća kuna realiziran je zahvaljujući uspješnoj suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Podjela je počela na Zelenom brijegu, jer je najveći broj zainteresiranih građana upravo u toj gradskoj četvrti, a tamo je danas bila i gradonačelnica Kristina Ikić Baniček.
-Ovo je jako dobar korak prema održivom i učinkovitom sustavu gospodarenja otpadom. Ovime, ne samo da educiramo građane o sortiranju otpada, već im omogućavamo da jedan dio bio otpada iskoriste za nešto što će njima kasnije odgovarati za vrt i cvijeće – rekla je gradonačelnica.
Do sada se GOS-u javilo više od 300 građana, a direktorica ovog trgovačkog društva Sandra Divjakinja poziva i ostale građane koji su zainteresirani za besplatne mini kompostere da se jave na broj telefona 543-056 ili osobno u prostorije Gospodarenja otpadom Sisak na Gradskoj tržnici Kontroba.
-Korisnici će tako svoj bio otpad odlagati u kompostere, a ne u kante za ostali otpad i time podižemo svijest građana o samom recikliranju, ali i da od otpada i oni sami mogu imati koristi i koristiti ga za gnojidbu voćaka, povrtnjaka i drugih biljaka – napominje direktorica GOS-a.
Prilikom preuzimanja kompostera, korisnici usluge se obvezuju komponente bio otpada odlagati u komposter i ne odlagati ih u kantu za komunalni otpad.