Od danas je u funkciji modularna aplikacija CityHub koja kombinira sve gradske servise na jednom mjestu. Svaki prijavljeni problem na području grada Siska korišten CityHub aplikacijom će biti detaljno pregledan i obrađen u najkraćem mogućem rok. Uvjet za svaku prijavu je priložena fotografija. Gradske službe će, nakon prijave problema, obraditi, kategorizirati i odrediti tko je nadležan za rješavanje problema te isti nastojati riješiti u što bržem roku i o tome izvijestiti građane koji su ukazali na problem.
-Gradske službe ne mogu u svakom trenutku biti u svim dijelovima grada kako bi uvidjeli neki problem. Kroz ovakav transparentan sustav građani mogu direktno prijavljivati sve komunalne probleme, odnosno sve što ih muči u svakodnevnom životu, a gradske službe dobit će informaciju o tome što to doista muči građane i pokušati što brže riješiti problem – rekao je Krunoslav Ris suosnivač tvrtke Betawere koji je uz Damira Bešira direktora tvrtke LetMeDo osmislio aplikaciju CityHub.
Sustav, koji je danas prezentiran u Sisku, radi vrlo jednostavno. Građani aplikaciju mogu preuzeti na svoj smartphone ili tablet na Google Play trgovini ili na Apple App Store. Mogu se prijaviti kao anonimni korisnik ili koristeći Google ili Facebook prijavu. Prioritet kod rješavanja imaju građani koji ostave svoje podatke, a uvjet je priložena fotografija problema. Aplikacija trenutno ima tri aktivna modula: komunalni problemi, gradske vijesti i gradski vodič.
Zamjenik gradonačelnice Marko Krička istaknuo je kako je ovo još jedan alat u otvaranju gradske uprave građanima.
-Ovime ćemo dobiti 47 tisuća komunalnih redara, naših sugrađana, koji će nam u jednoj dvosmjernoj komunikaciji pomoći u rješavanju problema na obostrano zadovoljstvo. Ova aplikacija je pozitivna za naš grad, bit će više posla za komunalne redare, ali problemima će se pristupati odgovorno i brže će se rješavati – rekao je Krička.
Sisak je dosada četvrti grad u Hrvatskoj koji je prepoznao važnost ove aplikacije u komunikaciji s građanima, a kako je rečeno aplikacija se, osim u Hrvatskoj, primjenjuje i u Mađarskoj te u Njemačkoj.

Aplikaciju možete pronaći na ovom linku: http://mycity-hub.com/