Jesenska akcija u sklopu sustavne deratizacije grada Siska počinje 3. rujna i trajat će do 11. rujna. O provođenju sustavne deratizacije, građani grada Siska već su obaviješteni putem plakata koji su postavljeni na vidljiva mjesta.

Operativni plan za razdoblje od 3. do 9. rujna nalazi se u privitku među dokumentima.