Temeljem članka 10. Odluke o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog (građevinskog) zemljišta za postavljanje privremenih objekata raspisuje se Javni natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup neizgrađenog (građevinskog) zemljišta za postavljanje privremenih objekata (kiosci) u Ulici Ivana Fistrovića.

Tekst natječaja i skica u privitku