Temeljem članka 12. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska («Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 12/09, 20/09, 9/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 11/13 i 13/13), predsjednik Gradskog vijeća Grada Siska saziva 17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Siska koja će biti održana u četvrtak, 28. siječnja 2016. godine s početkom u 10 sati.

Prijedlog Dnevnog reda nalazi se u privitku teksta.