Partner Grada Siska u stvaranju Volonterske politike je Agencija lokalne demokracije ALD Sisak, koja je kroz svoj program Volonterskog centra Sisak, pokrenula je izradu prve volonterske politike u Hrvatskoj još 2012. godine. Sa svrhom izrade lokalnih instrumenata za promoviranje, razvoj i zagovaranje volonterstva kao pozitivne vrijednosti koja doprinosi razvoju lokalne zajednice, radna skupina sastavljena od udruga i institucija sa sisačkog područja izradila je Prijedlog Volonterske politike grada Siska.

U skladu s mogućnostima i potrebama lokalne zajednice, cilj lokalne volonterske politike je omogućiti instrumente za što bolju provedbu Zakona o volonterstvu. Dokument je usvojen 2015. godine od strane Gradskog vijeće. Krajem iste godine konstituirano je Povjerenstvo za razvoj volonterstva grada Siska, savjetodavno tijelo koje je kao takvo jedinstveno u državi, s ciljem praćenja provedbe Volonterske politike grada Siska te poticanja razvoja volonterstva, osobito kroz promociju i poboljšanje uvjeta za njegovo priznavanje i nagrađivanje.

Grad Sisak od 2009. godine dodjeljuje volonterske nagrade kako bi se ukazalo na važnost volontiranja za stvaranje demokratičnijeg, odgovornijeg i brižnijeg društva, kako bi se potaknuo što veći broj pojedinaca i pravnih osoba da se uključe u volonterske aktivnosti te kako bi se aktivnosti volontera učinile vidljivima u lokalnoj zajednici.

Temeljni dokumenti za izradu Volonterske politike za razdoblje 2023.-2027. godine su Volonterska politika Grada Siska za razdoblje 2015.-2020. (produženo do 2022.), Zakon o volonterstvu (58/07, 22/13, 84/21), Etički kodeks volontera (NN 55/2008) i Nacrt za europsko volontiranje 2030 (engl. Blueprint for Volunteering in Europe 2030). Proces izrade Volonterske politike temelji se na načelima transparentnosti, sudioničkog planiranja, uključivosti i suradnje.