Odlukom o grobljima utvrđuju se  mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje, naknada za dodjelu grobnog mjesta na korištenje i godišnja grobna naknada, ukop pokojnika i iskopavanje i prijenos posmrtnih ostataka, vremenski razmaci ukopa u popunjena grobna mjesta, održavanja groblja i uklanjanje otpada, način i uvjeti upravljanja grobljem, napuštena grobna mjesta, nadzor nad provođenjem ove Odluke te prekršajne odredbe u slučaju kršenja odredbi ove Odluke.

U privitku se nalazi prijedlog Odluke o grobljima te obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću. Popunjeni obrazac možete dostaviti na adresu elektroničke pošte: komunalno@sisak.hr od 20. siječnja 2020. godine do zaključno 09. veljače 2020. godine.