29 rezultata za Savjetovanja s javnošću
Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22), Grad Sisak otvara i objavljuje, dana 18. svibnja 2023. godine, Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga izvješća o stanju okoliša Grada Siska za …

Filtriraj po datumu

Filtriraj po kategorijama

Filtriraj po vrsti