Izrada gradskih strategija, uključujući i Strategije kulturnoga razvitka, jedan je od ključnih ciljeva EU-ova programa održivoga urbanog razvoja. Ova će Strategija poslužiti kao

  • osnova za revitalizaciju, valorizaciju i promociju kulturnoga, ali i turističkoga i poslovnoga razvitka grada Siska te
  • temelj za izradu i prijavu projekata na fondove EU-a, od kojih pojedini čine posebne ciljeve u sklopu „Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ te su usmjereni upravo na obnovu zapuštenih dijelova grada, revitalizaciju kulturne baštine i uklapanje raznih sektora i programa, a s ciljem jačanja gospodarstva, turizma, poticanja zapošljavanja i konkurentnosti u gradovima.

Strategija kulturnoga razvitka grada Siska 2019. − 2024. izrađena je u skladu sa zakonskim odredbama, preporukama Europskoga povjerenstva i nadležnih ministarstava. Pri oblikovanju Strategije osobito se vodilo računa o specifičnostima grada Siska.

Strategija se temelji na načelima participativnosti, inkluzivnoga, pametnoga i održivoga razvoja te je temeljni razvojni dokument grada Siska za poticanje kulturnih, umjetničkih i srodnih djelatnosti – kulturnoga turizma, zaštite kulturne baštine, infrastrukturne i digitalne interpretacije i obnove te kreativnih industrija.

Osim strateških smjernica, ovaj dokument podrazumijeva i operativni akcijski plan s prioritetnim projektima. Taj će plan poslužiti u svrhu pravovremene pripreme projekata za fondove EU-a, a s ciljem jačanja kapaciteta kulturnih ustanova i organizacija civilnoga društva te drugih sektora za pripremu projekata i razvoj međusektorske suradnje.