U sisačkoj gradskoj vijećnici danas je održana prezentacija Programa društveno poticane stanogradnje (POS-ovi stanovi) na kojoj su zainteresirani za kupnju stanova po povoljnim uvjetima mogli dobiti sve potrebne informacije.
Prezentaciju je održao Ivan Paić iz Agencije za promet nekretninama (APN) koji je zahvalio Gradu Sisku na svim obavljenim predradnjama potrebnim za početak gradnje stanova.
Rečeno je kako je cijena glavna prednost POS-ovih stanova u odnosu na klasični bankovni kredit koja će se formirati po zaključenju svih ugovora prije početka gradnje objekta. Maksimalni dok otplate je 30 godina uz prosječnu kamatnu stopu od cca 1,8 posto i nisu potrebni jamci.
Pravo na kupnju stana imaju svi kreditno sposobni državljani RH, a prednost imaju oni koji prvi put stječu prvu nekretninu ili nemaju odgovarajuću u svom vlasništvu. Struktura stanova planirat će se sukladno potrebama i konačnoj listi prvenstva nakon provedenog javnog poziva.
Podsjećamo kako je gradnja stanova u sklopu Programa POS-a u Sisku planirana u Lonjskoj ulici na Zelenom brijegu, na zemljištu koje je osigurao Grad Sisak.
Svi zainteresirani za kupnju stana po pristupačnijim uvjetima od tržišnih, a odnose se na cijenu kvadrata, kamatu i rokove otplate, mogu podnijeti zahtjev, priložiti potrebnu dokumentaciju i sve dostaviti na adresu: Grad Sisak, Rimska ulica 26, 44000 Sisak do 30. studenog 2020. godine.
Javni poziv za podnošenje zahtjeva objavljen je na web stranici www.sisak.hr/pos, a može se preuzeti i u gradskoj vijećnici, Rimska ulica 26. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 044/510-109 ili slanjem upita na mediji@sisak.hr.