Zbog porasta vodostaja rijeka Save, Kupe i Odre, izdan je nalog za otvaranje Ustave Prevlaka i doći će do punjenja retencija Lonjsko i Odransko polje te retencije Žutica. Stoga obavještavamo stočare i druge korisnike da kontroliraju i na vrijeme povuku stoku iz navedenih retencija.

Rukovoditelj obrane od poplava branjenog područja 10
Tatjana Dovranić Kardaš, dipl. ing. građ.