Grad Sisak, Upravni odjel za upravne, imovinsko pravne i opće poslove, raspisao je natječaj za prijam u službu na određeno vrijeme. Natječaj je objavljen dana 12. kolovoza 2015. godine u Narodnim novinama broj 88. Prijave na natječaj podnose se u roku 15 dana od dana objave natječaja.

Podaci vezani uz natječaj za prijam u službu na određeno vrijeme u Grad Sisak u Upravni odjel za upravne, imovinsko pravne i opće poslove, na radno mjesto višeg referenta za odnose s javnošću – vježbenik , 1 izvršitelj/ica, stručni prvostupnik društvene ili tehničke struke, objavljeni su u Narodnim novinama dana 12. kolovoza 2015. godine, broj 88. Rok za podnošenje prijava na natječaj traje do 27. kolovoza 2015. godine.

Više o natječaju u privitku.