U utorak, 27. listopada 2015. u 10.30 sati, gradonačelnica Kristina Ikić Baniček obići će u Odranskoj ulici početak radova na modernizaciji javne rasvjete u sedam sisačkih ulica.
Gradonačelnica će tom prilikom dati izjavu i o već objavljenom međunarodnom natječaju za cjelovitu rekonstrukciju javne rasvjete Grada Siska za zamjenu 400 kilometara rasvjete, odnosno 8780 rasvjetnih tijela po ESCO modelu.